Bland motionerna till nästa års LO–kongress finns en från Kommunals avdelning i Norrbotten. Motionen vill att LO kräver att strejkrätten står fast i dess nuvarande form.

Kommunals styrelse skriver i sitt utlåtande över motionen att
”Förbundet anser att strejkrätten även i framtiden ska regleras främst genom avtal mellan parterna. Det betyder att det kan vara oklokt att binda sig vid ett beslut som innebär att reglerna kring strejkrätten för all framtid ska vara utformade exakt som i dag. Då arbetsmarknaden och parternas förutsättningar ständigt förändras kan också små korrigeringar i strejkrätten bli aktuella.”

Inom kort inleds samtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och privattjänstemännen om ett nytt huvudavtal. Arbetsgivarna vill bland annat ha begränsningar i konflikträtten. LO har sagt nej till att diskutera sämre konflikträtt men är öppen för samtal om ändrade förhandlingsregler. Dessa påverkar när och hur facket använder sig av konflikträtten.

Håkan Pettersson tycker inte att utlåtandet från Kommunals styrelse till motionen från norrbotten är en öppning utöver vad LO har sagt.
– Det får stå för dig att utlåtandet kan tolkas på det sättet. Vår uppfattning är att strejkrätten inte ska försämras. Om vi kan tänka oss att ändra förhandlingsreglerna vill jag inte svara på nu. Jag vill ta ett steg i taget och se om det finns förutsättningar att föra ett samtal med arbetsgivarna om ett nytt huvudavtal, säger han.