Svensk sjukvård privatiseras snabbt. I DN 30/10 skriver två landstingspolitiker (s) att partiet måste ”modernisera” sin sjukvårdspolitik, bejaka konkurrensutsättning av primärvården och stå på patientens sida mot ”vårdapparaten”.  
Sjukvården har under lång tid haft tuffa sparkrav och dagens skattesänkningar förbättrar inte läget. Upphandling har införts i hopp om att hålla nere kostnaderna. Ideologiskt ställs den ”tröga och byråkratiska vårdapparaten” mot entreprenören, vårdkonsumenten och annat ”modernt”. Men de stora multinationella företagen tar efterhand över. De är mästare på att utnyttja avtalen med landstingen och dessa tvingas bygga upp en dyr byråkrati för upphandling och kontroll. Kortsiktiga vinster förvandlas till långsiktiga förluster.

Genom de ständiga sparbetingen har landstingen blivit dåliga arbetsgivare. Det snålas och skärs ned. De privata alternativen utnyttjar detta för att värva över den personal de vill ha. Samtidigt ökar klyftorna och ett Fattigsverige växer fram. Det är just de fattiga som har det största vårdbehovet.
Arbetarrörelsen och en stor majoritet av medborgarna vill att alla ska få bästa möjliga vård efter behov. Den ska vara solidariskt finansierad och personalen på akuter och vårdcentraler avgör vilken insats som behövs. Det är civiliserat och dessutom kostnadseffektivt. Det finns ingen anledning att ändra på denna målsättning! Alltså:
* Mer resurser till sjukvård och annan välfärd före skattesänkningar och ökad privat konsumtion.
* Överge marknadstänkandet inom hela sjukvården, mer samverkan istället för konkurrens.  
* Höjda löner, bättre villkor och en demokratisering av arbetsformerna, så att vården kan attrahera de unga.
* En solidariskt bekostad vård som även innefattar de fattiga. Slösa inte bort skattemedel på överetablering i de rikas bostads­områden.

Med en sådan tydlig linje kan arbetarrörelsen vinna nästa val, inte genom att lägga sig nära borgerligheten. 2001 gick (s) i Norge till val på en marknadsliberal plattform och fick 24,1 procent. 2005 var politiken en helt annan, mot privatisering och för gemensam välfärd. Det valet vann man!

Håkan Sundberg,
Nätverket för gemensam välfärd.