På måndag 3 december startar regeringens nya satsning jobbgarantin för ungdomar. 6000 unga mellan 16 och 24 år träder då in i den nya satsningen. Den ersätter alla tidigare arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar, och gäller dem som varit arbetslösa i tre sammanhängande månader.

Generellt går det bra för ungdomar på arbetsmarknaden just nu. Men det gäller inte alla unga. För yngre personer med funktionshinder har arbetslösheten ökat med 25 procent det senaste året. Unga som inte har läst eller slutfört en gymnasieutbildning har under samma tid ökat sin arbetslöshet med ungefär 9 procent.
Den nya jobbgarantins syfte är att den unga så fort som möjligt antingen ska få ett arbete eller börja på en utbildning.
– När det gäller ungdomar ska insatserna sättas in särskilt intensivt redan från början, säger Kenneth Herder, ams.

Jobbgarantin startar med en form av kartläggning där den arbetssökande och arbetsförmedlingen gemensamt ser över vad som krävs för att just den personen ska finna ett jobb eller påbörja en utbildning. Det handlar om jobbcoachning och studie- och yrkesvägledning, aktiviteter som sker både enskilt och i grupp.
De som efter tre månader fortfarande finns kvar i programmet får därefter arbetspraktik eller utbildning.
– Arbetspraktik är det viktigaste och bästa sättet att erbjuda kontakt mellan arbetsgivare och ungdomar, säger Kenneth Herder.
Arbetspraktiken får pågå i längst tre månader. Handledare ska finnas, men arbetsförmedlingen ställer inget krav på att arbetsplatsen ska ha kollektivavtal.

Ersättningen till ungdomarna i jobbgarantin är densamma som deras a-kassa för dem som är berättigade till det (ungas a-kassa sänks till 70-procents ersättning efter 100 dagar och till 65 procent efter 200 dagar). För unga som inte har rätt till a-kassa utgår stöd i nivå med studiebidraget. Dessa ersättningar gäller också under arbetspraktiken.
Kortare utbildningar ska också kunna erbjudas de ungdomar som inte hittat arbete eller börjat plugga efter 3 månader inom garantin.
– Det handlar inte om så långa utbildningar. Det blir utbildningar på 3-6 månader till yrken där man snabbt kan få ett arbete, säger Kenneth Herder.

I vissa fall ska arbetsförmedlingen också erbjuda korta teoretiska utbildningsinsatser för att möjliggöra fortsatta studier.
När satsningen på en jobbgaranti för unga först presenterades av regeringen talades om att de skulle tvingas tillbringa minst 30 timmar på arbetsförmedlingen för att de skulle berättigas ersättning. Det kravet är nu borta, och det är mer allmänt prat om aktivt arbetssökande även under arbetspraktiken.

Under 2008 räknar ams med att i genomsnitt 17 600 unga kommer att delta i jobbgarantin.
Tre månaders sammanhängande arbetslöshet krävs för att ingå i garantin. Unga som är berättigade a-kassa kan dessutom delta i jobbgarantin även när de är timanställda eller deltidsarbetslösa.
Maxtiden för att ingå i jobbgarantin för ungdomar är 15 månader.