Det säger en ny rapport från LO kallad ”Statens politik för integration och mot etnisk diskriminering”.
Arbetsmarknadspolitiken lyckas inte riktigt när det gäller att få utrikes födda att få arbete.
– Det saknas resurser, säger LO:s chefsekonom Dan Andersson. I vår svenska modell ingår att människor som saknar arbete sedan länge ska få utbilda sig mera för att komma tillbaka och behålla ett jobb.
– Den tanken är inte omsatt i handling när det gäller utlandsfödda, säger Andersson.

Rapporten visar att de som har svagast ställning på arbetsmarknaden har drabbats hårdast av nedskärningarna av de arbetsmarknadspolitiska programmen.
– Det finns troligen en klar överrepresentation av utrikes födda i den här gruppen, anser Dan Andersson. På så vis missgynnas integrationen, är hans åsikt.

LO-rapporten pekar på att det är många myndighetspersoner som vill väl men ingen har det fulla ansvaret. Delat ansvar blir lätt ingens ansvar.
Det är ett allvarligt problem att varken stat, eller kommun, myndigheter och verk inte klarar av att samverka, konstaterar Dan Andersson.

Rapporten är också upp integration och jämställdhet. Inte helt förenligt, skriver man.
Det är större skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda män än mellan svenska och utlandsfödda kvinnor.