– Det blir att lappa och laga, inte att arbeta förebyggande, säger Conny Nilsson som är upprörd. Han har förståelse för att ett företag som Stockholm Vatten kan behöva rationalisera men inte att det går till på det här sättet.

Den nya borgerliga majoriteten har gett Stockholm Vatten i uppdrag att spara 20 procent, vilket drabbar främst underhållet.
En konsultrapport, som har tagits fram av Solving Bohlin & Strömberg, har läckt ut.
Den visar på besparingar på 34 tjänster. De som drabbas är bland annat maskintekniker. Hur många av Kommunals medlemmar som berörs är ännu oklart.
Konsultrapporten visar på en rad alternativ och också följderna av dem.
Rörnätet kommer att ha en minimibemanning. Fokus kommer att handla om akut underhåll. Konsulterna skriver att nära sju miljoner kronor kan sparas genom att bland annat avskaffa tunnelinventeringar, det vill säga kontrollen av avloppstunnlar.

Konsulterna konstaterar dock: ”Avskaffas inventeringar kommer eventuella brister inte att upptäckas förrän skadan är skedd. Det i sin tur kan leda till högre kostnader för att avhjälpa felen, då de inträffat.”
Det kommer att ta längre tid att spola rören vid stopp i avloppen, eftersom den tjänsten kommer att köpas in från entreprenörer. Det minskade förebyggande underhållet kan försämra miljön.
Förorenat avloppsvatten riskerar att rinna ut i högre grad och våtmarker kan inte skötas lika noggrant som tidigare.

Kommunals Conny Nilsson tycker att den moderatstyrda Alliansen har bråttom och att besparingarna bygger på dåliga underlag och order från stadshuset. Genom att köra bolaget i botten blir det sedan lättare att lägga ut även driften till privata företag, befarar han.
Laboratoriebolaget har redan sålts till Eurofins och byggbolaget till Sweco, men det slutliga godkännandet från fullmäktige har bordlagts.
”En okynnesbordläggning av ärendet från oppositionens sida gör att beslutat får tas på nästa fullmäktige, konstaterar Ulla Hamilton (m) miljö – och fastighetsborgarråd, på sin hemsida.
Konsultrapporten ska behandlas av styrelsen för Stockholm Vatten nästa vecka.