SVAR: Du har inte rätt att få ut de sparade dagarna i pengar, beräknade på heltidsarbete. Värdet på dagarna är utifrån din nuvarande sysselsättning, som alltså är 50 procent.