SVAR: Tillsvidareanställning med uppehållslön är vanligt inom skolköken i kommunerna. Syftet är att arbete ska ske under skolans terminer och att ledigheten ska förläggas på det vis du beskriver med jul- och sommaruppehåll. Det har aldrig varit tanken att det ska ingå helg­arbete. Om du arbetar på en skola, varför vill arbetsgivaren att du ska arbeta helger? Och ska du i stället vara ledig på vardagar? Det uppstår för många frågor för att jag ska kunna ge dig ett rakt besked. Du bör kontakta din sektion, så de kan hjälpa dig reda ut detta.