I sex månader har Nicolas Sarkozy varit president i Frankrike. Och nu verkar det bli dags för hans reformiver att sättas på prov.
– Det handlar om en reformering av pensionssystemet liknande den som gjorts i Sverige. Försök att förlänga tiden i arbetslivet och minska andelen människor som lämnar arbetslivet för pension. Det här är första steget i förändringen och det är därför det blir så starka reaktioner, säger Dominique Anxo, professor i nationalekonomi och ordförande för Centre for European Labour Market Studies.

Dominique Anxo
Dominique Anxo, professor i nationalekonomi och ordförande för Centre for European Labour Market Studies.

I tisdags kväll gick de första järnvägsarbetarna ut i strejk, igår följdes de av transportarbetare inom Paris lokaltrafik och statliga gas- och elarbetare. Bakgrunden är president Sarkozys aviserade reform som senarelägger pensionsåldern för 1,6 miljoner anställda inom offentlig sektor. Framför allt viss järnvägspersonal har ett särskilt förmånligt pensionsavtal som gör att de kan gå i pension vid 50 års ålder.
Strejken har inget slutdatum utan ska pågå under obestämd tid.
– Att den enda möjligheten att nå fram till en kompromiss är genom storstrejker visar att det finns en svaghet i den institutionaliserade sociala dialogen. En del av problemet är att de fackliga organisationerna har en ganska låg anslutningsgrad och att fackliga organisationer konkurrerar med varandra, säger Dominique Anxo.

På tisdag i nästa vecka bryter nästa strejkvåg ut. Då går offentlig- och statsanställda ut i en endagsstrejk mot planerna att dra in 23 000 arbetstillfällen inom offentlig sektor under nästa år.
– Det handlar också om flexibiliteten på arbetsmarknaden. När du anställs inom offentlig sektor är det för hela livet, Sarkozy vill införa olika typer av anställningskontrakt där anställningstryggheten försvagas samtidigt som löneökningstakten skulle kunnas snabbas på. Han vill röra ett av fundamenten i offentlig sektor.

När det gäller vikten av att förändra pensionsvillkoren förklarar Nicolas Sarkozy det med att de nuvarande avtalen är omoderna, orättvisa mot andra arbetare och något Frankrike inte har råd med. Franska opinionsundersökningar visar dessutom att han har en majoritet av folket bakom sig när han vill göra denna förändring.
– En majoritet av fransmännen stödjer hans reformpolitik även om missnöjet med Sarkozy har ökat den senaste tiden, säger Dominique Anxo.

Strejkerna i Frankrike

•    Speciella avtal ger vissa offentliganställda rätt att gå i pension när de betalat in pensionsavgifter i 37,5 år, jämfört med de 40 år som krävs för andra yrkesgrupper. Dessa avtal kom till på 1940-talet efter andra världskriget för löntagare i särskilt krävande yrken. Nu vill president Nicolas Sarkozy senarelägga pensionsåldern också för dessa grupper.
•    I mitten av 1990-talet gjordes ett liknande försök till förändring av pensionsåldern, den gången drogs förslaget tillbaka efter omfattande strejker och protester.
•    Tisdag 20 november trappas strejkerna upp när offentlig- och statsanställda går ut i en endagsstrejk mot planerna att dra in 23 000 arbetstillfällen inom offentlig sektor.
•    Transportarbetarna i Frankrike kan organisera sig i olika fackförbund som sinsemellan är lite oeniga ifråga om man ska förhandla om pensionsavtalet eller ej. Ett förbund har redan tecknat ett nytt avtal rörande pensionen och strejkar därför inte.