Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting har låtit Helene Norberg från Konsult & Analys ta fram ett diskussionsunderlag där sådana långtgående tankar framförs. Det gäller Södertälje sjukhus och annan landstingsdriven vård där, i Nykvarn och Salem.
Ett förslag i konsultrapporten är att ansvaret för att beställa vård ska läggas ut på privata händer.

Idag beställer politiker och tjänstemän inom landstinget vården.  
Om en privat aktör tar över en del av det ansvaret kan, enligt konsulten, nya och effektivare sätt att utföra vården skapas. Konsulten anser att idag begränsas utrymmet för nytänkande och utveckling. Hon förestår att det beställande privata företaget ska ta över ansvaret för att förhandla med olika entreprenörer och avgöra vilka investeringar som kan behöva göras.
Socialdemokraterna talar nu om en ren privatiseringshysteri och befarar att försäkringsbolag tar över och säljer privata sjukvårdsförsäkringar.

De privata företagen står redan i startgropen för att ta över vården. Ett av dem är Praktikertjänst.
Kommunals förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist tycker det är katastrof att på det här viset lägga ut även beställarfunktionen till privata företag.
– Att beställa vården måste ske i offentlig sektor och styras av politiker. Det är oerhört viktig. Man måste ha den politiska kontrollen över hur man upphandlar och hur man följer upp en verksamhet, säger han. Annars, anser han, finns ingen kontroll från samhällets sida och samhället är ytterst ansvarig inför medborgarna.
Kommunals sektion har ännu inte fått veta något och kan därför inte uttala sig.