Tågspåren är proppfulla och underhållet lägst i Europa, men satsningarna uteblir. Flyget gynnas med feta kontrakt.

Det är bedrövligt att läsa i DN-reportaget 07/11/14 om den politsika oviljan att komma till rätta med de flaskhalsar som i dag hindrar en utbyggd transport av gods och passagerare med tåg. Det är så trångt att tågen tvingas köra i tio kilometer i timmen bitvis, och värst är det i de tre storstadsområdena, där det borde vara bäst.
Godstågsförare och tålmodiga pendlare upplever det på olika sätt. Stopp, väntan, köer, ilska.

Investeringarna i bättre och fler spår låter vänta på sig, och den nya regeringen verkar inte intresserad. Ministern för infrastruktur, Åsa Torstensson © säger nej, och det är inte tal om storsatsningar på exempelvis snabbtåg, som görs i flera europeiska länder.

På Banverket är tongångarna dystra. ”Vi har brutit ner vårt kapital genom att inta ta hand om spåren”, säger Catherine Kotake, verksplanerare. Tåg är det mest utvecklingsbara transportslaget i dag. Men det måste bli mer konkurrenskraftigt, säger Oskar Fröidh, trafikforskare på Tekniska Högskolan, KTH.

Regeringen har högvis med pengar i statskassan och råd att spendera en del av överskottmiljarderna på långsiktiga investeringar. Om nu inte allt ska gå till skattesänkningar. Det skulle ge miljöponäng och trovärdighet åt snacket om kamp mot klimateffekterna. Men i stället är det bilvägar och stora trafikleder genom jungfruliga naturområden som gynnas.

Lastbilar är en av de stora klimatbovarna och har ökat sin andel av utsläppen. För att inte tala om hur de korkar igen våra riksvägar. Får vi över en del av lasten på järnväg finns en chans att nå de utsläppsmål som riksdagen antagit.

Minstern skyller sin ovilja på den tidigare regeringens brister, ursäkta vad är det för ett argument? Den tidigare regeringen har inte hindrat någon enda åtgärd från den här regeringen i övrigt.

Aktionsgruppen Klimax, som vill stänga Bromma flygplats pekar ut Stockholms stadshus som ”klimatbrottsplats”, sedan den borgerliga alliansen med moderata finansborgarrådet Kristina Axén Olin i spetsen, förlängt avtalet för flygplatsen med Luftfartsverket i 30 år. Därmed stänger de dörren för en eventuell ny politisk majoritet att infria vilande vallöften att bygga bostäder på området.Klimax kräver folkomröstning och det låter vettigt, med tanke på hur långt avtalet är. Fullmäktige i Stockholm klubbar beslutet i december.

Allt mer ihåligt klingar de ”nya”, falskskyltade moderaternas snack om att de är ett miljöparti. Och i centern, en gång ett parti för skogsfolk och naturvänner, verkar Stureplansgruppen ha tagit över helt. Miljöministern själv, Andreas Cargren verkar inte ha annat än etanol och miljöbilar i tanken.

Men i mars presenterar regeringen sitt förslag om vilka väg- och järnvägssatsningar de vill göra från 2010-2019. Då är det upp till bevis!
Att satsa spårlöst är huvudlöst, helt enkelt.