(Läs Halvard Nilssons insändare på SvD.se)

I morse föll några flingor
över Stockholm och detta ledde, som vanligt till trafikkaos, med ett stort antal bilar och bussar som fastnade i uppförsbackar. Jag stretade på som vanligt, tog mig uppför alla backar och kände mig trygg, i förvissningen att dubbdäcken klarar eventuella för mig osynliga hala fläckar.

Stockholms borgerliga politiker vill inte ta krafftag mot bilismen, utan hoppas att den ska försvinna med hjälp av fler och större trafikleder. Och så använder de skattepengarna till att skicka ut brev om att vi inte ska välja dubbdäck på vintern.
Rätt riskabelt råd, tycker ovan nämnda Nilsson och jag håller med, i alla fall ur säkerhetssynpunkt.
Visserligen är han part i målet, men självfallet har han rätt: Dubbdäck är överlägset bäst på ishalka och det verkar vara ett riskabelt råd som Stockholms kommun nu går ut med till alla bilister. De vill minska användningen av dubbdäck för att minska halten av farliga partiklar i luften.

Att köra med dubbdäck i mars-april när våren är på plats kan ju vara onödigt, men att ta risken att halka och fara i diket verkar inte heller särskilt lämpligt. Att påstå att dubbfria däck är lika bra som dubbade är inte sant, menar Halvard Nilsson och som trafikant i Stockholm blir jag oroad.
Vet politikerna och myndigheterna vad de gör?
Halten av farliga partiklar av den sort som dubbdäcken påstås alstra i Stockholm är högre i flera andra europeiska städer, där dubbdäck inte används alls.
Jag vill absolut inte minska Stockholms makthavares engagemang i miljöfrågor. Och jag önskar självfallet så ren luft som möjligt.
Men frågan är om de inte är ute ogjort väder nu?