Kajsa Borgnäs– De har fel utgångspunkt när de tar sig an jobb- och arbetsmarknadsfrågor

Varför startar ni parallella grupper till ert eget partis rådslagsgrupper som ska ta fram den nya s-politiken?
– Vi tycker att det finns perspektiv som inte tas upp i partiets rådslagsmaterial som ska ligga till grund för kongressbeslut 2009.

Du ansvarar för den parallella grupp som tittar på jobbpolitiken. I vilka frågor skiljer ni er från den andra gruppen?
– De har fel utgångspunkt. Visst är det bra att ta upp entreprenörskap och företagande men de grundläggande maktfrågorna på arbetsmarknaden finns inte med tycker vi. I de utgångspunkter som partiet har finns mycket plikt- och skyldighetsretorik, vi tycker att det vore bättre att ha rättigheter och möjligheter som utgångspunkt. Vi vill också lyfta frågor kring arbetsmiljö, kvinnors situation, offentliga sektorn som arbetsgivare vilket är en fråga som partiet inte alls har med.

Det är en ganska stark kritik mot partiets nya inriktning?
– Ja.

Varför tror du s vill byta inriktning i jobbpolitiken?
– Vi har blivit anklagade från borgerligt håll för att vi inte tar upp nya, moderna frågor som rör nyföretagande. Man vill gärna mota den kritiken med att ha en sådan politik. Men man får inte kasta ut barnet med badvattnet. Visst måste man forma politiken efter en ny tid men maktfrågorna är eviga.

Hur uppfattade du den del av Mona Sahlins tal under helgens framtidsdagar där hon sa ”som partiledare har jag alltid mitt partis mandat”?
– Kongressen bestämmer den politiska inriktningen. Mona Sahlin har ett mandat och ett ansvar att lyssna på partiet och driva den politik som en majoritet av partiets medlemmar vill att hon ska driva.

Hon ville ju få partiet med sig i skolpolitiken, vilket hon fick. Två tidigare s-kongresser har dock sagt nej till samma förslag. Vad säger du om det?
– Det är klart att det är iögonfallande att man begär mandat i ett rådslagsarbete som går rakt emot vad man beslutat på två olika kongresser. Det är där de hårda frågorna borde tas, man kan inte kringgå kongresserna.