Kalsongerna som Skånetvätten levererar håller för 30 tvättar, men de försvinner på sjukhusen redan efter två tvättar. Därför höjdes priset på kalsongtvätt för snart ett år sen till det dubbla – i priset 14 kr per kalsong och tvätt ingår nya kalsonger när de gamla försvunnit.

Jeanette Johansson, undersköterska på avdelning 24, såg tvättnotan och reagerade.
– Jag tog reda på vad kalsonger skulle kosta hos en annan leverantör, som vi får strumpor ifrån. Det handlade om 6-7 kr.
Hon föreslog engångskalsonger, och sen i mars köper hennes avdelning in de billigare kalsongerna som slängs om inte patienterna vill ta hem dem. Avdelningen sparar därmed 90 000 kr om året. Nu väljer ytterligare 20 avdelningar att göra likadant.
– Om sjukhusen skickade tillbaka kalsongerna till tvätteriet som det var tänkt, skulle inköpspriset hamna under en krona. Själva tvättkostnaden handlar om ett par kronor, säger Carl-Johan Tykesson, chef för Skånetvätten.

Han tror att svinnet beror på att sjukhusen låter många patienter åka hem i sjukhusets underkläder. En annan orsak kan vara att personal väljer att slänga kalsonger och underbyxor som är svårt nedsmutsade. De tror inte att de går att få rena.
– Men det är fel, vi klarar av att få dem rena igen.
Men Skånetvätten kommer nu att erbjuda billigare kalsonger och underbyxor för engångsbruk.
Jeanette Johansson har ingen förklaring till att underkläder försvinner.
– Jag har i alla fall svårt att tro att någon skulle vilja stjäla dem, säger hon.

Landstingen i Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen har skärpt kraven i sin upphandling efter skandaler kring hur sjukhustextil tillverkas i Asien och Kina. Tillverkare ska kontrolleras bättre.
Underkläderna som Skånetvätten levererar tillverkas i Bosnien, de baltiska länderna och i Indien och Thailand, uppger Carl-Johan Tykesson. Kalsongerna Universitetssjukhuset nu köper in kommer från företaget Wiges i Kinna.
– Vi köper dem i nordöstra Kina, vi har ett kontor där, säger inköpschefen Lars Janehag.
Han uppger att företaget har en Code of conduct, uppförandekod, och ställer krav på mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i sina avtal med fabrikerna. Men han säger också att det är svårt för ett litet företag att kontrollera att de följs.