En omvändelse under galgen, kan man tycka, för ägaren är arg och tycker facket har för stor makt och antyder att nu blir allt bara sämre för de anställda. ”Vi tvingas nu till drastiska förändringar i såväl bemanning som schemaläggning.”
Det låter hotfullt och lite hämndlystet. (Läs mer på DN.se, Aftonbladet.se och Ekonominyheterna.se)

Men så är det naturligtvis inte. Båda är vinnare. De anställda för att de nu har ett paket av försäkringar och regler för arbetstider, lön, ersättning vid arbetsskada och för pension.
Arbetsgivaren för att avtalet faktiskt också lägger ansvar på de anställda att vara en part i frågor som gäller arbetsmiljö, utveckling och andra frågor som både fack och anställda har glädje av.
Det har varit en kämpig tid för de medlemmar som varit uttagna i strejk, samtidigt som oorganiserade hållit verksamheten i gång.

Förhoppningsvis går nu fler med i facket när de ser vad avtalet ger i form av rätt till ob och övertidsersättning exempelvis.
Att en så stor del av de som jobbar på Videomix inte  varit med och tagit fajten men sen åker gratis på fördelarna känns inte riktigt rätt, även om det är så den svenska modellen funkar. Dock, med för många friåkare riskerar systemet att kapsejsa. Varför ska en del betala och ta ansvar och andra bara kvittera ut nyttan? Detta borde vi prata mer om på arbetsplatserna i dag!
Att minska fackets makt är ett uttalat mål för exempelvis Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström. De tycker inte att andra förbund ska få hjälpa till med sympatiåtgärder, som exempelvis att inte köra ut lösgodis under tiden som kampen för ett avtal pågår.

Frida Risberg och Petra Gillberg, två av de som strejkat på Videomix ser konflikten som medlemmarnas och inte fackets. Det började med en önskan om att kunna leva på sin lön, att kunna flytta hemifrån och försörja sig själv. Det handlade inte om att vilja vara taskig mot chefen eller komma i bråk med de som ställt sig utanför facket.
De anställda får nu från 1 april 2008 ett kollektivavtal som garanterar avtalsenliga löner och bland annat det ob-tillägg som var upprinnelsen till hela konflikten. Om detta är stor dramatik och tecken på fackets makt så har det gått ganska långt överstyr med den svenska modellen.

För övrigt så vägrar vårdföretaget Curandas ägare i Nacka att skriva på avtal med Kommunal, precis som vanligt, trots att till och med företagarna i kommunen (däribland ägarens syster) tycker att det snedvrider konkurrensen.