Utrymmet för löneökning i år är 860 kr per månad (heltid), nästa år 839 kr och året därpå 826 kr. Lönepotten fördelas individuellt i lokala förhandlingar. Lägstalönen för den som fyllt 19 år blir i år 14 500 kr, nästa år 15 000 kr och året därpå 15 500 kr.

Den som är anställd kortare än två månader ska ha 14 dagars uppsägningstid, tidigare gick den gränsen vid tre månader. Har man arbetat längre blir uppsägningstiden en månad.
Ersättningarna för obekväm arbetstid, jour och beredskap höjs med 10,2 procent från 1 april 2009.

Kommunal och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) har också bestämt att en arbetsgrupp ska undersöka möjligheterna för personliga assistenter att få tillsvidareanställningar och månadslön. Gruppen ska också diskutera arbetstidsfrågor.
– Vi är nöjda med att nivån på löneökningarna blev så pass bra som de blev, säger ombudsman Per Holmström på Kommunals förbundskontor. Det är också bra att vi har fått in lägstalöner i avtalet, det fanns inte förut. Frågan om arbetstider och tillsvidareanställning ska vi arbeta vidare med, det är viktiga frågor för den här gruppen.

Bakgrund

Personliga assistenter kan gå på olika kollektivavtal beroende på om de är kommunalt anställda eller privat, och vilken arbetsgivarorganisation företaget/kooperativet är anslutet till.
Bland de privatanställda går de flesta (drygt 20 000) på KFO-avtalet som blev klart i augusti, och knappt 2 000 på avtalet med Vårdföretagarna som ännu inte är klart. Cirka 800 går på KFS-avtalet.
Totalt har Kommunal 30 500 medlemmar som är personliga assistenter, två av tre är kommunalt anställda.