Eftersom att jag har både ett arbetsrum och ett enklare övernattningsrum här så finns det veckor då jag klivit in i huset tisdag morgon och klivit ut i luften på fredagen.
När man dyker upp här på tisdagsmorgonen så kan man förundra sig över sitt postfack.

Det är helt sanslöst vad olika företag och organisationer satsar på att marknadsföra sig och sina synpunkter.
Broschyrer, tidningar, cd-skivor, böcker och inbjudningar till seminarier, luncher och mingel i en mycket stor omfattning. Det kallas för lobbying och de måste ju tycka att det lönar sig att hålla kontakt och påverka oss ledamöter. Det måste kosta pengar.

Här och nu kan jag berätta att jag är högst mottaglig för gratis lobbying från Kommunal och kommunalare. Hör av er så lyssnar jag!

I övrigt handlar veckan mycket om utskottsarbete.
Vi har oftast utskottssammanträden två gånger i veckan och däremellan möten med s-gruppen i utskottet. Jag är suppleant i utbildningsutskottet, så min vardag numer handlar om utbildning, utbildning och utbildning.
Jag kom in i den socialdemokratiska utbildningspolitiken i en mycket spännande tid. Vi har omprövat vår politik i ett rådslag om skolan och vi har träffat tusentalsmänniskor och fått in massor av synpunkter.
Nu har rådslagsgruppen blivit färdiga med sin sammanställning och presenterade den i fredags: Kunskap för en ny tid.
Jag tycker att det är en bra grund för den fortsatta diskussionen om socialdemokratiska skolpolitiken.

Men. Det är inte det största problemet just nu, alltså vad vi tycker och tänker, utan vad den borgliga regeringen faktiskt gör.
Jag har naturligtvis mycket synpunkter på den förda politiken på många områden, men om jag nu ska hålla mig till utbildningsområdet så är jag mest orolig över förskolan. Vi har världen bästa förskola och det tycker jag vi ska fortsätta att ha.

Det finns några viktiga hållpunkter. Det får inte bli för många barn i grupperna och det måste finnas tillräckligt mer personal. Jag gillar inte borgarnas beslut att ta bort de riktade ekonomiska medlen till förskolan för därigenom togs också ambitionen att öka personaltätheten bort.

Jag är mycket oroad av vårdnadsbidragets effekt på förskolan. Det är inte rätt att barn som går i förskolan ska drabbas av att några väljer att utnyttja vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget ska ju finansieras av kommunerna utan några extra tillskott. Därför antar jag att vårdnadsbidraget ska finansieras inom kommunens budget för barnomsorg och skola.
Vårdnadsbidraget kommer dessutom att kosta redan innan någon tagit sitt barn från barnomsorgen, eftersom kommunen direkt får kostnader för att betala ut vårdnadsbidrag för de barn som idag inte är inskrivna i förskolan eller hos dagbarnvårdare.

Lägger man där till borgarnas idé om en förskolepeng som föräldrarna får för att fritt välja omsorgsform så blir jag riktigt orolig.
Vad får det här för effekter på förskolans kvalitet?
Vad får det för effekter på jämställdheten?
Vad får det för effekter för barnens utveckling?
Vad tycker du?