Den 24 september skulle varslet om blockad mot två av Almega Tjänsteförbundens medlemsföretag, Flexlife Security AB och Trygghetsgruppen Bevakning AB, ha trätt i kraft. Nytt datum för blockad är nu 8 oktober.

Kommunal vill ha ett avtal för medlemmar anställda i företag som arbetar med trafik- och parkeringsövervakning åt kommuner och landsting. Skälet är att arbetsvillkoren inte ska försämras för anställda när kommuner och landsting lägger ut övervakningen på entreprenad.
Almega Tjänsteföretagen har hänvisat till att det finns ett avtal med Transport.
Blockaden har skjutits fram eftersom det behövs mer tid för förhandlingar.