Under tio år har man på reningsverk i Sverige frågat sig var detta gift i avloppsvattnet kommer ifrån. Nonylfenol är förbjudet inom EU, det bryts ner mycket långsamt och är mycket giftigt för vattenorganismer. Naturskyddsföreningens undersökning visade att ämnet finns i handdukar som importeras från länder utanför EU. Medlet används när handdukarna tillverkas, och följer nu med tvättvattnet till reningsverken och vidare ut i svenska sjöar och kustvatten.

Beräkningar som Stockholm Vatten gjort visar att det under ett år passerar 1,6 ton nonylfenol genom stockholmarnas avloppsvatten. Enligt uppskattningar kan innehållet i textilproverna förklara hela den mängden. Ungefär 30 procent av nonylfenolet hamnar i avloppsslammet, 30 procent bryts ner och resten, 40 procent, rinner vidare ut i omgivande vattendrag.

En färsk studie som Naturvårdsverket gjort visar nu att nonylfenol är det mest spridda ämnet i svenska sjöar och kustvatten av 33 undersökta miljöfarliga ämnen. Förhöjda halter av nonylfenol hittades i hälften av alla vatten där mätningar gjorts.
Föreningen Svenskt Vatten kräver nu att regeringen tar initiativ till ett EU-förbud mot import av varor som innehåller nonylfenol (nonylfenoletoxylat).
För konsumenterna är det idag omöjligt att veta vilka handdukar som innehåller det giftiga medlet.
– De svenska butikskedjorna måste ta ansvar för sina produkter och ge konsumenterna mer information. Vi hoppas att fler väljer att miljömärka sina handdukar med Bra Miljöval, Svanen eller EU-blomman, säger Frida Hök, handläggare på Bra Miljöval, Naturskyddsföreningen.

Bakgrund

Naturskyddsföreningen lät analysera 20 handdukar inköpta i svenska butiker. Alla visade sig innehålla nonfenoletoxilat, ett ämne som snabbt bryts ner till nonylfenol.
Nonylfenol är svårnedbrytbart och tas upp av växter och djur i miljön. Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. Nonylfenol har hormonstörande effekter vilket innebär att t.ex. hanfiskar kan få honegenskaper. Det finns idag inget förbud att importera varor som innehåller nonylfenoler eller nonylfenoletoxilater.