Kronprinsen Willem-Alexander av Oranien, Nederländerna är ordförande i FN:s rådgivande styrelse för vatten och sanitet, som sorterar direkt under FN:s generalsekreterare.
För facket är det en seger att äntligen bli erkänd på den internationella arenan när det gäller vatten.
90 procent av världens vatten sköts av det offentliga, det kan röra sig om 250 000 anläggningar.

Kronprins Willem-Alexander av Nederländerna
Kronprins Willem-Alexander av Nederländerna.

Prins Willem-Alexander uppmuntrade till partnerskap och nätverk mellan offentliga vattenföretag. De som levererar bra vatten kan förmedla kunskap till dem som inte klarar av vattenförsörjningen. Något som ISKA länge kämpat för.

Han tyckte att det var svårt att förstå att i vår ålder, med all rikedom och teknologi, saknar fortfarande en miljard människor tillgång till rent vatten. Mer än två miljarder har inte tillgång till basal sanitär service.
– Det handlar om politisk vilja.
FN:s millenniummål, att minska bristen på vatten och sanitet med minst hälften fram till år 2015, kommer inte att uppnås i vissa länder.

Han hade sett fackföreningar blockera privata initiativ och strejka för bättre löner. Men han hade ännu inte sett fackföreningar aktivt bygga upp offentlig service.
– Jag tror att anställda inom vattensektorn och fackföreningar är nyckelpersoner och kan ha en mer framträdande roll, sa han.

David Boys
David Boys, ISKA.

David Boys, ansvarig för vattenfrågor inom ISKA, välkomnade att FN accepterar och uppmuntrar offentliga vattenföretag som huvudaktörer för att förse folk med rent vatten.
Anställda inom vatten- och reningsverk över hela världen kommer nu att kräva att regeringar och offentliga anläggningar stöder detta initiativ. ISKA kommer att verka för att fackföreningar och chefer för vattenföretag arbetar tillsammans.
– Det är en utmaning för facket att samarbeta med chefer på vatten- och avloppsverk. Fackföreningar har varit bra på att kritisera misslyckade privatiseringar. Nu vill facket visa att vi också har något positivt att bidra med, sa David Boys.

Det finns redan nätverk mellan olika offentliga vattenföretag, exempelvis mellan Argentina och Peru, bara för att nämna ett.
Även Världsbanken har nyligen deklarerat att den vill uppmuntra investeringar i offentliga vattenföretag.