Förra årets kraftiga ekonomiska tillväxt i svensk ekonomi har inte gjort några avtryck i form av större löneökningar. Samtidigt som BNP ökade med 5,4 procent (3,6 procent realt) fick löntagarna bara 2,8 procent (1,4 procent realt).
De senaste 10-åren visar upp en trend där arbetarna för varje år får allt mindre löneökningar.

Mats Larsson LO
Mats Larsson, utredare LO.

Löneökningarna beror nu i hög grad på de avtal som facken slutit med arbetsgivarna. Ökningar utöver avtalens nivåer, löneglidningen, är idag mycket små på alla avtalsområden.
Är LO då nöjda med löneökningarna under 2006?
– Ett rimligt resultat, svarar LO:s avtalsansvarige Erland Olausson.
Enligt honom minskar lönernas andel i ekonomierna runt om i världen. Om Sverige skulle avvika skulle vi få betala i form av arbetslöshet, argumenterar han.

Han menar också att resultatet är rimligt om man ser det i perspektiv av den stora sysselsättningsökningen.
Medellönerna ökade procentuellt nästan lika mycket för arbetare som tjänstemän, för offentligt som privat anställda. Det betyder att räknat i kronor ökade skillnaderna.
Kvinnorna fick högre löneökningar (i procent) än männen. Vinnarna är kvinnorna bland tjänstemännen som förra året fick 3,1 procent medan de manliga bara fick 2,3 procent.
– Bland tjänstemännen minskar löneskillnaden mellan män och kvinnor medan den bland arbetare är lika stor som för tio år sedan, säger Mats Larsson som gjort rapporten.

Grafik Löner BNP

Nominella förändringar. Källa: LO och Konjunkturinstitutet