Fackföreningar måste jobba hårdare för att bekämpa fördomar mot homosexuella. Det är budskapet.

Renée Jeryd på ISKA
Renée Jeryd, ombudsman Kommunal Älvsborg.

Renée Jeryd, ombudsman från Kommunal Älvsborg var med på ett HBT-möte, som ISKA anordnade i söndags.
– Det var bra, där kunde jag se hur olika förutsättningar vi har i världen. Vi i Sverige spelar inte alls på samma planhalva som i länder där den katolska kyrkan har stor makt och förbjuder homosexualitet. Fortfarande är den vite heterosexuelle mannen normen. Vi får jobba på samma sätt med HBT-frågor som med jämställdhet, säger hon.

En som välkomnar fackets engagemang är barnskötaren Juan Carlos Paniagua från Costa Rica. Han var med på HBT-mötet och är även delegat på ISKA:s kongress.
– Det kan vara nog så tufft att vara fackligt aktiv i vissa länder. Är man dessutom homosexuell kan trakasserier och diskriminering bli en del av vardagen, berättar han senare för KA.
Han har till och med utsatts för dödshot och tvingats flytta från sitt hus, när han kämpade emot ett frihandelsavtal mellan Centralamerika och USA. Ett avtal som får förödande följder för homosexuella.
– Det avtalet kan innebära att bromsmediciner mot aids måste köpas till dyrare pris av stora läkemedelsföretag. Folk kommer inte ha råd att köpa den medicinen.
Förutom hotfulla telefonsamtal blev han dessutom fotograferad med en kompis på en gaybar och bilderna lades ut på internet.

Juan Carlos Paniagua på ISKA
Juan Carlos Paniagua

Som barnskötare är han försiktig och organiserar olika aktiviteter på jobbet. Han vill inte vara ensam med något barn på grund av alla fördomar som finns mot homosexuella.
Han berättar att det inte går att köpa hus, där två homosexuella män båda står som ägare. Regeringen föreslår också en lag som ska förhindra att homosexuella kan adoptera barn.
I England har fackförbundet Unison en speciell avdelning för homosexuella, är det bra?
– Jag är kluven till detta. Genom att skapa särskilda avdelningar inom facket skjuter man undan problemet till dem. Men samtidigt är det positivt att vara i en grupp där man träffar likasinnade.

Till och med på ISKA:s kongress har han märkt hur känsligt det är med att tala om de här frågorna. Några delegater lade snabbt tillbaka ett nyhetsbrev som distribuerades, när de såg att innehållet handlade om homosexuella.
Att ha en röst på internationell nivå, tycker Juan Carlos Paniagua är bra. På hemsidan kan man få reda på hur man till exempel kan göra gemensamma aktioner bland fackföreningarna. Tidigare i år protesterade exempelvis 12 000 polska lärare mot att regeringen trakasserade homosexuella.

Websidan för LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgendered) lanseras av ISKA tillsammans med EI (Educational International), en facklig federation för lärare.