Redan i första stycket slår man fast att ensamstående mödrar ökar i hela världen, att i Stockholm störst andel i Sverige ”och trots att arbetsliv och barnomsorg är utformade för att passa även ensamstående föräldrar”, så ser man att den gruppen ändå är den mest ekonomiskt utsatta i hela samhället.

Här skulle jag vilja protestera. Den svenska familjepolitiken har historiskt sett var väldigt föredömlig och genomtänkt, men det politikerna har i allt för stor utsträckning slagit sig till ro och inte tänkt på att samhället utvecklas och att politiken måste följa med i den utvecklingen.

Sysselsättningen bland ensamstående föräldrar har de senaste tio femton åren sjunkit, trots att den inte gjort det för sammanboende mammor. Här behövs åtgärder för att få tillbaka en full sysselsättning bland ensamstående mammor. Eftersom vi är ensamma familjeförsörjare är en rejäl lön väldigt viktig.
Längre fram i rapporten pekar man på att det verkar som att ensamstående föräldrar är missgynnade i arbetslivet. Det betyder att arbetslivet inte är anpassat för ensamstående föräldrar, även om det i teorin finns en lagstiftning som förbjuder missgynnande på grund av föräldraskap.

Vi lever också i ett samhälle som utvecklas till mer och mer tillgänglighet och dygnet runtservice. Samtidigt har vi inte någon barnomsorg som täcker upp för föräldrar som arbetar kvällar, helger eller nätter.
En av våra viktigaste frågor är barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid skulle i högsta grad stärka ensamståendes situation på arbetsmarknaden.

Att inte ha ett jobb, eller arbeta deltid och inte ha möjlighet att försörja sin familj på sin lön, betyder små ekonomiska marginaler. Det är inte överraskande att hälften av de ensamstående föräldrarna i Stockholms län har avstått från vård, tandläkare och medicin det senaste året. Däremot är det oacceptabelt och jag tror att ganska små förändringar skulle kunna göra stor skillnad. Barnomsorg på obekväm arbetstid är ett steg.

En annan viktig del är Jämställdhetsombudsmannens kampanj som pågår just nu, som handlar just om förbudet att missgynna på grund av föräldraledighet eller vård av barn. Vi är en av samarbetsparterna i den kampanjen.