Magnus Pettersson

Magnus Pettersson, ordförande Kommunal Blekinge.

Magnus Pettersson, är ordförande i Kommunal Blekinge och han berättar att arbetet med att locka medlemmar ute på arbetsplatser har varit trögt.
– Det har inte gått så bra som vi hade hoppats. Vi försöker ju framförallt nå ut till vikarier och timanställda och det har varit svårt att nå ut till dem. De flesta vi har mött är fastanställda och de är redan medlemmar. Vi har också sagt att vi ska prioritera privata arbetsplaster men det har nog mest blivit besök inom kommun och landsting, de ställen som man redan känner till.
 
På sektion 27 i Skärholmen i Stockholm har LO haft ett gemensamt projekt tillsammans med olika fackförbund där informatörer och medlemsvärvare har försökt locka nya medlemmar från ett tält i Skärholmens centrum. Marika Eriksson, informationsansvarig på sektionen, och Inga Lundvall, förhandlingsansvarig, är två av dem som har arbetat vid tältet under veckan.
– Intresset har inte varit så stort som vi hade förväntat oss, säger Marika Eriksson. Vad jag känner till så har vi bara fått ett inträde. Men många har kommit fram och pratat och varit nyfikna. En del har varit kritiska och sagt att ”Varför ska jag gå med? Facket gör ju ändå ingenting.”
Inga Lundvall är bekymrad över att de endast når de redan frälsta.
– De som kommer fram och pratar med oss är redan medlemmar. De som inte är medlemmar är ju ofta arbetslösa eller deltidsarbetare och många av dem är på Jobbcentrum under dagarna, säger hon.

Kommunal har även haft utbildningar under veckan i syfte att utbilda nya medlemsvärvare. Barbro Moberg är studieorganisatör på förbundet och hon säger att medlemsutbildningen har gett mycket gott resultat.
– Vi har haft över 140 deltagare under utbildningen och fått väldigt bra respons, säger hon. Alla har varit så nöjda. De här deltagarna kommer att bli våra allra bästa rekryterare!