Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december att kompetensen i skolan ska höjas och att all personal därför ska ha pedagogisk utbildning. Enbart barn med motoriska problem får behålla sina assistenter, resten ersätts av pedagoger. Principen är att elevassistenterna ska vara ”händer och fötter”.    

Enligt Anna-Karin Nylund är det bara ett fåtal barn som behöver just händer och fötter. Istället har många av eleverna sociala bekymmer och för dem betyder assistenterna mycket.
– Där spelar det ingen roll om du är pedagog eller inte, säger hon. Vi är med som stöd inte bara på lektionerna, men hela skoldagen. På rasterna, i matsalen, på skolgården och i korridorerna.

Facket och arbetsgivaren bestämde i våras att tillsammans titta på frågan om elevassistenternas kompetens och kartlägga vilka behov som finns. Arbetsgruppen hann inte bli klar med uppgiften innan varslet lämnades in.

Zara Leghissa på Kommunal i Boden sitter med i gruppen och menar att begreppet pedagogik behöver diskuteras.
– Många elever behöver elevassistenterna för att kunna tillgodogöra sig pedagogiken, säger hon. Vi måste hela tiden utgå från elevernas behov, det är därför elevassistenterna finns.
Zara Leghissa ser gärna en kompetenshöjning men menar att lösningen är utbildning, inte uppsägning, av elevassistenterna. Detta har erbjudits barnskötarna i kommunen, men för elevassistenterna finns inga sådana planer.