Personer som inte klarar sin livsföring på egen hand har enligt lag rätt till bistånd från socialnämnden. I det här fallet hänvisade Täby kommun kvinnan till Röda korset och Väntjänst för att få hjälp med promenaderna. Regeringrätten slår fast att detta är kommunens ansvar och det kan inte överlåtas till frivilligorganisationer.