Färre medlemmar får utbetalning från Kommunals a-kassa. Mellan januari och augusti har antalet minskat med 13 000 personer. Det är främst de deltidsarbetslösa som har minskat i antal, med strax över 11 000 personer. Men det är inte säkert att det beror på att arbetslösheten minskat i den utsträckningen:
– Vi vet egentligen inte varför det minskat så mycket, det kan vara så att det är fler avslagsbeslut nu än tidigare. Alltså personer som söker ersättning men får avslag för att de inte uppfyller villkoren, säger Anita Lundberg, chef för Kommunals a-kassa.

I januari 2007 var antalet med arbetslöshetsersättning 46 461 personer, varav de deltidsarbetslösa var 29 634 stycken. I augusti var motsvarande siffror 33 455, varav 18 203 var deltidsarbetslösa.
Antalet medlemmar i a-kassan har minskat med 47 712 personer sedan årsskiftet. Förbundet har tappat närmare 33000 medlemmar.