Har man en näring i naturen där det finns rovdjur måste man räkna med förluster. Dessutom är det i realiteten få renar som rivs av rovdjur, tåg och bilolyckor tar fler. Björnen tar ren, men så här på hösten så äter den mest bär. Titta på björnspillningen!

Renskötarna verkar vilja
ha en ”nollvision” när det gäller rovdjur i ”vår” natur. Men renarna är faktiskt också ett miljöproblem. Media är tyvärr oftast emot våra rovdjur.
Vi uppmanar Afrikas länder att skydda sina rovdjur, men kan samtidigt inte ens ha en vargstam på 200 djur, som ett av världens rikaste länder. Men när jägarförbundet nästan sitter i riksdagen – vad annat kan man förvänta sig? Minska i stället antalet älgar och renar och låt de riktiga viltvårdarna – rovdjuren – sköta om naturen.