Men det pekar på kärnan:
1. Det är rättvisa vi vill ha.
2. Vi vet att det är möjligt.

Jag börjar min bloggvecka här i den stora vida världen. Kanske det också är ambitiöst, men viktigt. Jag tror på en rättvis värld och jag vet att det är möjligt. Visst låter det enkelt, men kruxet är att det kräver en hel del av oss i den rika delen av världen.

Idag åt jag lunch med Jeffrey Sachs, professor i Sustainable Development vid Columbia University i New York som i olika former arbetat med FN kring fattigdomsbekämpning och FN:s Millenniemål.
En mycket inspirerande man och med ett tydligt budskap till Sverige. För det första fortsätt ett bra jobb! Och för det andra finns det fortfarande tid att nå millenniemålen.

Vi vet vad problemet är – fattigdom. Vi vet vad som krävs – att den rika världen delar med sig.
Det går att utrota fattigdomen i världen. Att se till att varje afrikansk säng har myggnät i fem år skulle efter två år lett till att vi har kontroll över spridningen av malaria och skulle rädda två miljoner människors liv. Detta till samma kostnad som Pentagon gör av med under ett dygn.

Det är bara att sätta igång med fattigdomsutrotning. Valet är vårt. En rättvis värld är möjlig!