– Om kommunen går ut med en policy om rökfri arbetstid måste den också ta tag i passiv rökning, säger Lena Jonasson.
Många kommuner har en policy som säger att rökfri arbetstid ska gälla alla, det ger möjligheter att ställa krav inom hemtjänsten, psykiatrin och för personliga assistenter.

Facket ska vara observant när policys tas fram om rökfri arbetstid, anser Lena Jonasson.
– Ställ frågan hur ska vi göra i hemtjänsten och för de personliga assistenterna. Skickar man hem personal till dem som röker blir inte arbetstiden rökfri. Två lagar säger att det är helt ok att inte gå hem till någon som röker. Men vi vet inte vad som händer om frågan ställs mot arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Arbetsgivare som infört rökfri arbetstid tappar trovärdighet om de skickar hem personal till brukare som röker, anser Lena Jonasson.
I dag har 31 kommuner en policy för rökfri arbetstid. För­svinnande få kommuner ger hemtjänsten och personliga assistenter utbildning i bemötande av brukare som är rökare.