Idag presenterade Stockholms läns landsting det nya systemet Vårdval Stockholm. Från och med den 1 januari 2008 ska alla boende i Stockholms län själva bestämma vilken vårdcentral och vilken husläkare man vill höra till. Har man listat sig vid en mottagning och inte är nöjd med mottagandet är det möjligt att söka sig vidare till grannkommunen. En mottagning får aldrig neka en patient hur lång väntelistan än är.

Det nya ersättningssystemet innebär att ju fler patienter som är listade på en vårdcentral desto mer pengar i ersättning från landstinget. Hur mycket pengar de olika vårdcentralerna får beror på ålder och där har äldre patienter en högre ersättning än de yngre.
Det sociala tilläget som går att söka idag kommer helt att försvinna och ersättas med en tolkersättning som landstinget hoppas ska motivera fler vårdcentraler att använda tolk.
– Intresset att söka auktorisering för att öppna egen mottagning har varit stort bland vårdgivarna, säger Anders Olsson, ansvarig utredare för Vårdval Stockholm. Än så länge har 80 nya husläkarmottagningar godkänts runt om i länet och fler lär det bli.
 -Vi släpper på kvaliteten i det här läget och tänker mer på kvantiteten. Vi vill skapa fri etablering och släppa in de unga. Men det innebär också att kontrollen på vårdgivaren måste öka från vår sida. Lika lätt som det är att komma in i systemet, lika lätt ska det vara att åka ut, förklarar Anders Olsson.

Vårdval Stockholm är indelat i 3 steg.

1. Husläkarverksamhet, basal hemsjukvård, BVC och fotsjukvård. Gäller från och med 1 januari 2008.
2. MVC, logopeder och läkarinsatser i särskilda boenden. Börja gälla under andra halvåret av 2008.
3. Vård för höft och knä. Ytterligare områden kan komma till. Planering pågår, inget exakt datum satt.

Ersättningen från landstinget är indelat i en fast och en rörlig ersättningsdel. Den fasta ersättningen baseras på hur många patienter som är listade på vårdcentralen och ges per patient. Den rörliga delen baseras på antal patientbesök på vårdcentralen. 43% av ersättningen är fast och 57 % är rörlig. Idag är uppdelningen av ersättningen den motsatta.