Sven-Erik Pettersson har i fackliga sammanhang arbetat mot ett förbud för paraquat i över 20 år. Först inom Lantarbetareförbundet och från 2002 Kommunal.
– Det är mycket glädjande och det visar att det går att komma tillrätta med felaktiga EU-beslut om bara tillräckligt många går tillsammans, säger Sven-Erik.

Bekämpningsmedlet paraquat kan orsaka skador på människors lungor, hud och ögon och leder i värsta fall till döden. Ämnet är förbjudet i ett antal av EU:s medlemsländer, i Sverige sedan 1983.

När EU-kommissionen ändå satte upp medlet på godkända listan 2003 stämde Sverige EU och nu har EG-domstolen gett Sverige rätt.
Kommissionens felaktiga beslut medförde att bekämpningsmedel som innehåller paraquat under vissa förutsättningar skulle kunna godkännas även i Sverige. Domen innebär att kommissionens godkännande nu ogiltigförklaras.

I andra EU-medlemsländer har paraquat använts som ogräsbekämpningsmedel till exempel i oliv-, vin- och hasselnötsodling.
– Nu blir ämnet helt förbjudet i Europa, säger Sven-Erik Pettersson, men tyvärr får de användas i många fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika, där läskunnigheten är mycket dålig.
– Men det är förstås bra att Europa visar vägen, säger han.

 

Fakta om paraquat

Paraquat är ett icke selektivt växtgift som dödar gröna plantceller vid kontakt. Ämnet är akut giftigt och bedöms som extremt hälsofarligt. Det kan orsaka skador på människors lungor, hud och ögon och leder i värsta fall till döden. Det finns inget botemedel mot ämnet.

Paraquat används i stor omfattning för ogräskontroll i fruktodlingar, på kaffe-, kakao- kokos-, palmolje-, gummi-, banan- och teplantager, men även i odlingar av icke-jordbruksrelaterade produkter. Det används också som torkmedel vid produktion av ananas, sockerrör, sojabönor och solrosfrön. Medan USA är den största enskilda marknaden för paraquat är Asien och Latinamerika de världsdelar där användningen är ojämförligt störst.

Paraquat står för ett stort antal av de 40000 dödsfall i världen som enligt WHO har samband med kemiska bekämpningsmedel. Om det absorberats genom huden, lungorna eller om det svalts, är effekterna oåterkalleliga. Lantarbetare är regelbundet exponerade för denna substans under hantering och blandning, besprutning och arbete på nyligen besprutade fält.