Kenneth Johansson– Vi ska se över hur lagen har fungerar och hitta lösningar på problem. Också hur kostnadsutvecklingen kan dämpas.

65 procent av de assistansberättigade tror att det kan bli försämringar med den nya regeringens politik, vad är din kommentar?
– Jag värnar starkt om reformen men nu närmar sig kostnaderna sjukpenningnivån. 2015 kommer assistansen att kosta 35 miljarder. Det finns brister. Kostnaderna är olika i landet. Kanske finns det effektivare sätt än dubbelbemanning.
Dessutom finns det avarter som vi måste komma till rätta med.

Vad menar du med att det finns avarter?
– Pengarna går inte dit det är tänkt. Det finns mindre seriösa företag. De kan till exempel hålla nere lönekostnaderna och använder överskottet till att sätta in på den enskilde brukarens konto. Vi måste ha en aktivare tillsyn.

Tänker du föreslå mer privatisering?
– Det fina med personlig assistans är valfriheten. De som använder sig av den ska kunna välja allt från privata företag till kommunen eller själva vara arbetsgivare. 450 nya företag har dock dykt upp på marknaden.

Har du något att säga om de personliga assistenterna?
– Jag trodde att de hade ett genomgångsyrke men det visar sig att de flesta assistenterna trivs i jobbet och vill fortsätta. Bättre arbetsledning är viktig, att ge ökat stöd i ett svårt jobb, att profilera yrket.

När blir utredningen klar?
– Vi kommer med ett delbetänkande och ett slutbetänkande i juni 2008.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tillkom 1993. Den ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Därför ska de som berörs ha rätt till personlig assistans.