– Alla våra medlemmar inom den här branschen får med detta avtal garanterade löneökningar och bra nivåer som ger mer pengar i plånboken. Det är vi väldigt nöjda med, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande, i ett uttalande.

Avtalet är treårigt och gäller från 1 maj 2007 till 30 april 2010. Under avtalsperioden är alla anställda garanterade en löneökning med 2400 kronor. 2007 är höjningen 800 kronor och för efterföljande år 800 kronor. Lönerna regleras för dem som är 16 år och uppåt.

Golfbanearbetarna ska ha minst 11 timmars dygnsvila. Avvikelser får göras, men arbetsgivaren har då skyldighet att ge motsvarande förlorad vila vid nästkommande arbetspass början. Kompensation ska då ske med betald ledighet.
Minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en vecka gäller och ledigheten ska i största möjliga mån läggas till veckoslutet. Veckovilan sker med betalning.