Johan ParmlerResultaten presenterades i ett mer än fullsatt sammanträdesrum på Visby hotell under Almedalsveckan.

Vad är viktigt för att de som jobbar i kommuner och landsting ska vara nöjda på jobbet?
– Allra viktigast är den närmaste chefen, att den kan sätta tydliga mål och att man får feedback. Man måste kunna se framemot att gå till jobbet, veta vad man ska göra och få uppskattning. Det blir en positiv miljö med möjlighet till utveckling. Kvinnliga chefer upplevs som bättre, mer engagerade, tydligare i kommunikationen, bättre på återkoppling. Men trots att det är många kvinnliga chefer i kommuner och landsting är inte medarbetarna lika nöjda som i andra branscher.

Vad behöver förbättras?
– Anställda är mer nöjda än tidigare. Men landstingsanställda är mindre nöjda än anställda inom privat och kommunal sektor. Landstingsanställda upplever ledningen som sämre än tidigare. Det kan ha att göra med maktskiftet i landstingen, på en del håll ger det tvära kast i verksamheten. Kommuniceras inte det blir det ett gap mellan ledningen och de som gör jobbet. Det har stor betydelse för hur man upplever ledningen.

Hur skiljer sig nöjdhet mellan regioner och branscher?
– Nöjdast är man i Kronoberg och på Gotland, där ser man goda utvecklingsmöjligheter i jobbet och man är motiverad. I storstadsregionerna är nöjdheten lägre, där är förväntningarna högre. Där vill man ha möjlighet till snabb utveckling, men man får inte den utveckling som man förväntar sig. Mindre nöjda är de som arbetar inom kommunikation, alltså transport, turism, telekom och post, är mindre nöjda. De ser mindre möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, vilket är särskilt viktigt för att vara nöjd. De är inte heller lika nöjda med chefen som man är i andra sektorer.

När trivs du själv bäst på jobbet?
– En dag kan starta med att jag gör en djupanalys av färdiginsamlade data som jag sedan förmedlar till kunden. Känner jag att jag får bra kontakt med åhörarna och det blir en bra dialog och diskussion går jag hem med ro i sinnet. Ser jag sedan att presentationen blir ett underlag för utveckling av kundens verksamhet blir det en drivkraft att fortsätta.