– Politiken ska skapa många livschanser, sa Mona Sahlin i inledningen på talet som skulle ge en bild av hur partiet agerar i opposition och för att vinna valet.
Publiken, framme vid scenen var övervägande medelålders. Men Mona Sahlin valde att tala mycket om de unga.
Borgarna använder makten till att öka klyftorna och stänga valmöjligheterna för dem som behöver stöd.

Politik för socialdemokraterna är att vilja frihet och rättvisa hävdade Mona Sahlin.
– Vi ska ha arbete åt alla, det är en debatt som vi tappat taget om. Vi ska kämpa för sysselsättning, för individens frihet, välfärden och demokratin.
Arbete ska vara både rättighet och plikt, efter vars och ens förmåga har alla skyldighet att delta i arbetslivet framhöll Mona Sahlin. Och kritiserade regeringens förändringar a-kassan för att leda till svagare fack och att regeringen använder a-kassan som mjölkko.
– Alla ska få 80 procent i a-kasseersättning. Vi lovar bara en återställare, det är rättvisa.

Applåderna rungade i Almedalen liksom när Mona Sahlin strax efteråt lovade att socialdemokraterna ska ta upp ungdomsfrågorna inför nästa val.
– Politikerna måste stå på den sida som behöver dem bäst. Bostadspolitiken är ett sätt att göra det.
Regeringen vill ha en arbetsmarknadspolitik med större rörlighet samtidigt som allmännyttans hyreslägenheter säljs ut, påminde hon.
– Vi vill se billiga hyresrätter och en bostadsförmedling som stoppar diskrimineringen. Bostad ska vara en socialrättighet inte en handelsvara.
Att de som inte har jobb får längre a-kasseersättning än de vuxna som betalat lika mycket kritiserade hon också. Liksom att yngre har sämre anställningsskydd. Samtidigt krävde Mona Sahlin bristyrkesutbildning, stöd till sökande resor, bristyrkesutbildning, att arbetslivserfarenhet ska ge inträde på högskolan och att den byggs ut.

När socialdemokraterna startar ett förändringsarbete inför nästa val inleds det med ett rådslag och en ungdomspanel där inte bara SSU:are ska ingå. Två av dem var med på scenen i Almedalen. Danisch Sial från Bandhagen pratade bland annat om jobben.
– Att vara arbetslös i ungdomen gör att man går miste om en start i livet där jobb är vägen till ett eget liv.

| Foto: Tobias Holmqvist |