– Om arbetsgivarna har klart för sig vilken kompetens de vill ha och låter det styra så minskar i vart fall risken för diskriminering, säger hon.
DO, Diskrimineringsombuds­mannen,  får inte in särskilt många anmälningar som handlar om namnbyte. Och det skulle vara svårt att visa att det faktiskt har skett en diskriminering, enligt Ann-Christin Hartman.
– Men det minsta man kan säga är att namnet har betydelse vid rekrytering. Och att det finns en ganska omfattande strukturell diskriminering i Sverige.
DO anser att det försöksprojekt som pågår med anonyma jobbansökningar är en bra början, men det räcker inte.
– Det kan inte vara det enda sättet, och det kan också i värsta fall bara skjuta upp diskrimineringen till själva intervjun. För att komma bort från det här krävs bra rekryteringsrutiner, säger Ann-Christin Hartman.

Anonyma ansökningar

Följande myndigheter gör försök med anonym rekrytering:
Arbetsmarknadsverket
Boverket
Försäkringskassan
Linköpings universitet
Länsstyrelsen i Skåne län
Rikspolisstyrelsen
Statens pensionsverk