I båda dessa val finns en kandidat mer än vad som kan väljas. Resultatet av dessa val blir klart senare i eftermiddag. När dessa val är avklarade ska ersättare till den utsedda förbundsstyrelsen väljas.

Till posterna som ordförande och vice ordförande fanns bara ett namn på förslag till respektive post.
Till 1:e vice ordförande valdes Lars–Åke Almqvist, 2:e vice är Håkan Petterson som också fungerar som avtalssekreterare samt till 3:e vice ordförande Anders Bergström som även fungerar som förbundskassör.
Lars–Åke Almqvist går i pension den 1 april 2009. Kongressen har redan nu utsett hans efterträdare. Det blir Annelie Hellander, hon arbetar nu som enhetschef för Arbetsutvecklingsenheten på förbundskontoret.