Målet är att 20 procent av medlemmarna ska ha någon form av högskoleutbildning 2010.
– Det är en fördom att medlemmar inte behöver högskoleutbildning, det finns fantastiskt mycket att ta del av. Men att leva på studiemedel är ingen guldkant, sa Barbro Pousette, Stockholm.
Därför krävde hon att förbundet skulle rekommendera avdelningarna att bidra med ekonomiskt stöd för de medlemmar som studerar på högskolan.

Magnus Jonsson från Gotland ansåg att det i dessa tider när stödet till vuxenstuderande dras ner var viktigt att markera att Kommunal hjälper till. Gotland framhöll han som ett gott exempel, kommunen satsar 2 miljoner kronor på bidrag till studerande.

Leif Nordin som företrädde förbundsstyrelsen förstod att många medlemmar känner otrygghet som studenter. Men de som tagit steget lyckas med bra resultat. Förbundsstyrelsen hade i sitt svar hänvisat till att pengar överförs från förbundet till avdelningarna och att det upp till dem att besluta hur de används.
– Några avdelningar ger redan i dag litteraturbidrag, dit hör Gotland och Stockholm, sa Leif Nordin.
Efter votering gick kongressen på förbundsstyrelsens linje. Allt blir alltså som förut.