”Valet 2006 blev ett svidande nederlag för socialdemokratin. Ändå befann Sverige sig i en ekonomisk högkonjunktur med sjunkande arbetslöshet. 2002 års vallöften var så gott som infriade.”
Det är utgångspunkten för en valanalys som LO-facken har gjort.
– Vi borde ha varit bättre på att visa på skillnader i politiken. Framför allt var det för lite politiska samtal på arbetsplatserna, säger andre vice ordförande Ulla Lindqvist när hon presenterar valanalysen.
– En viktig orsak till valnederlaget var att väljarna inte uppfattade socialdemokraterna som tillräckligt offensiva i arbetslöshetsfrågan, anser hon.

Hon pekar dock på att s tappade mindre väljarstöd bland LO-förbundens medlemmar än vad man gjorde totalt.
LO och socialdemokraterna gick, enligt valanalysen, arm i arm när valrörelsen närmade sig:
– Vi hade en gemensam viljeinriktning för de kommande åren. LO var i stort sett nöjda med valmanifestet, konstaterar man.
Inne i rapporten sågas dock mycket av den gamla regeringens politik vad gäller jobben.
Under nittiotalskrisen slogs en stor grupp ut från arbetsmarknaden. Få har fått nya jobb, många är relativt unga.
– Tyvärr måste man konstatera att den socialdemokratiska regeringen stod handfallen under många år, skriver man.

De borgerliga vill genom sänkta ersättningsnivåer få en ny låglönearbetsmarknad.
– Uppgivenheten kring vad man ska göra har varit stor bland socialdemokraterna, anser LO-gruppen.
– Någon konstruktiv strategi för att få människor åter i arbete finns inte förutom på ett mycket abstrakt plan.
Arbetsmarknadspolitiken får mycket hård kritik.
– Arbetsmarknadsutbildningen har krympt ihop till nästan ingenting.
– Under de senaste 15 åren har de mer högkvalitativa delarna i arbetsmarknadspolitiken sakta utarmats.
Aktivitetsgarantin får tummen ned:
– Man kan med fog ifrågasätta om den verkligen haft till syfte att göra något mer än att pröva de arbetssökandes arbetsvilja.
Arbetsmarknadspolitiken läggs om från att ge stöd till den arbetslösa till att kontrollera.
– Arbetsförmedlingen blir då något nödvändigt ont dit man inte vänder sig i onödan.

Stora grupper tjänstemän får inga 80 procent i arbetslöshetsersättning när de blir arbetslösa. Arbetsmarknadspolitiken erbjuder dem ingenting.
Gruppen konstaterar att tjänstemännen haft lättare att anamma borgerlighetens nya sysselsättningspolitik.
– De vinner på att fler arbetar men har inte lika mycket att förlora. Det är inte deras löner som pressas ner.
Också integrationspolitiken av utlandsfödda sågas.
– Integrationsarbetet visar på få konkreta framgångar, skriver man

Misslyckandet exploateras av Sverigedemokraterna som fick 4 procent av LO-rösterna.
Det krävs mer insatser för att stödja den grupp som kommer till Sverige utan högre utbildning eller yrkesutbildning.
– Det är viktigt att formulera en politik som beskriver vad som behövs för att komma in i det svenska arbetslivet, menar LO.