Hans Engelberts sitter i foajén på Folkets Hus i Stockholm, där han är gäst på Kommunals kongress. Lugnt tar han upp en dosa svenskt generalsnus.  Sture Nordh, TCO:s ordförande har lärt honom att snusa.

Hans Engelberts går nu i pension efter 26 års tjänst inom ISKA. Han började där 1981, när Margaret Thatcher i Storbritannien attackerade den offentliga sektorn och ville privatisera det mesta.
Nu talar han om ”gamkapitalister” och riskkapitalbolag som är svåra att kontrollera. Ett exempel är fonder som inte ens drar sig för att köpa u-ländernas skulder och sedan kräver dessa länder på enorma belopp.
– De gör profit av folks fattigdom, säger han och nämner Zambia som ett exempel. Han tycker att girigheten måste bekämpas överallt. Den tar sig hur många uttryck som helst, från verkställande direktörer som berikar sig till arbetare som utnyttjas i exempelvis i Kina.

Globala trender påverkar och sätter press på den offentliga sektorn. Ändå hyser han tilltro till fackets framtid.
– Vi måste skapa medvetenhet hos människor, skapa en kollektiv känsla. Fackföreningarna behöver ständigt slåss för att bevara de rättigheter som uppnåtts. Det tillkommer varje generation, säger han.
Därför vill han att fler ungdomar engagerar sig men också att facket bygger nya allianser med andra organisationer för att bekämpa de ökade klyftorna i samhället. Även om det kan ta tid.
– Det tog tio år för oss att övertyga Världsbanken att man även måste ta hänsyn till de anställdas rättigheter, och inte bara de multinationella företagens. Vi har ännu inte övertygat WTO, världshandelsorganisationen, säger han.

Att det finns utmaningar för facket är självklart för honom, åtminstone så länge som en och en halv miljard människor fortfarande saknar tillgång till rent vatten och 14 miljoner vuxna och barn är infekterade med HIV/AIDS.
Själv har han gjort sitt. Som pensionär ska han ta hand om sina barnbarn.
– Jag hade inte tid att umgås med mina egna barn. jag reste hela tiden, ibland har de sagt: du fanns inte när vi behövde dig.
Redan som 15-åring började han resa, som diskare på ett fartyg.

|Foto: Tobias Holmqvist| 

ISKA grundades 1907 och hade endast 44 000 medlemmar. Idag har ISKA 20 miljoner medlemmar. Ordförande i ISKA är Ylva Thörn, Kommunals förbundsordförande.