Det finns ingen individgaranti men om parterna inte är eniga kommer hela lönepotten att fördelas lika för alla.  Avtalet båda lägstalöner höjs med 2 703 kronor. År 2009 kommer lägsta tillåtna lönen för 20-åringar ligga på 17 254 kronor.

Det finns en förstärkning i avtalet när det gäller deltids-och visstidsanställda. De får inte missgynnas. Avtalet har träffats med SHR, Sveriges Hotell-och Restaurangföretagare och berör cirka 2000 medlemmar.
Parterna har också träffat ett avtal om lönestatistik.

|Foto: Tobias Holmqvist|