– Det höjda deltidsmåttet är viktigt på grund av att regeringen försämrat villkoren för medlemskap i a-kassan, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Kommunals avtal innebär alltså att de lägsta deltiderna inom kommuner och landsting höjs från 17 timmar i veckan till 20 timmar. Förändringen berör cirka 6400 medlemmar.
Därmed uppfyller de deltidsanställda det nya arbetsvillkoret för a-kassan vilket infördes 1 januari.  Arbetsvillkoret kräver minst 80 timmars arbete per månad (under minst sex månader under en tolvmånadersperiod) för att få rätt till a-kassa.

Bakgrunden är att det nya arbetsvillkoret slagit hårt mot medlemmar vars heltidsmått ligger under 40 timmar per vecka eftersom de med en halvtid aldrig kunnat berättigas a-kassa.
Det nya deltidsmåttet på minst 20 timmar i veckan garanterar dock inte rätt till a-kassa. Det är den faktiskt arbetade tiden som räknas om man blir arbetslös, inte den anställningsgrad man har. Sjukfrånvaro dras från den arbetade tiden.

När regeringen tidigare i år fick frågan av KA om den tyckte att det var riktigt att vissa halvtidsanställda inte hade möjlighet att uppfylla arbetsvillkoret blev svaret att det var upp till arbetsgivaren och facket att sluta ett nytt avtal om arbetstiden så att villkoret kunde uppfyllas. Nu har avtalet följt efter.