Säker läkemedelshantering, färre besök på akutmottagning och ökade möjligheter att bo kvar hemma. Kommunen och landstinget verkar tillsammans för det genom samarbetet kallat ”Äldreteam Huddinge”.

Personal från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) vid Långbro Park och äldreomsorgen i Huddinge drog igång äldreteamet i april. Det vänder sig till äldre som är i behov av omfattande vård- och omsorgstjänster och sker genom hembesök, hemsjukvård och omsorgsinsatser dygnet runt.
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare ingår. Man samarbetar också med en sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.
– Alla jag har kommit i kontakt med är positiva över landstingets och kommunens samarbete. Vår start har varit väldigt smidig. Jag tror att Äldreteam Huddinge är början på något mer, säger projektledaren Susanne Jonsson.

Många av de äldre som är svårt sjuka upplever att de bollas mellan olika inrättningar och personer. Men när man är inskriven i teamet tar personalen gemensamt ett helhetsansvar för vård, omsorg och rehabilitering.
–    Hos oss är målet att den som är inskriven ska träffa samma personal varje gång och sjukdomsbilden ska vara känd av hela teamet, säger Susanne Jonsson.