Undersökningen finns med i kongressrapporten ”Vägen till fler jobb”.
– Arbetsstyrkan har krympt medan det man ska utföra är detsamma eller mer, säger Rolf Andersson, utredningschef på Kommunal, och huvudförfattare till rapporten.
Det handlar om fysiskt krävande jobb och en kvinnodominerad bransch. Kvinnors dubbla ansvar för jobb och hemarbete kan spela in, och i vårdjobben finns inte tid för att träna och skaffa sig kondition som en självklar del av arbetstiden.

I rapporten finns stark kritik mot den förra regeringens politik efter 2002. Vägen tillbaka från 1990-talets kris blev lång. Medan arbetslösheten tre- eller fyrdubblades, blev långtidsarbetslösheten 30 gånger större. Arbetsmarknadspolitiken nedmonterades och insatser sattes inte in när de bäst behövdes, och en misslyckad penning- och finanspolitik minskade efterfrågan. Det drabbade inte minst ungdomar.
– Ungdomsarbetslösheten är 2-3 gånger högre än i länder som vi borde kunna jämföra oss med, säger Rolf Andersson.

Om den gamla regeringen får ris, får den nya alliansregeringen ännu skarpare kritik.
– Man driver nu nedrustningen av arbetsmarknadspolitiken till sin spets. Problemen med utanförskapet är sammansatta och man kan inte lösa allt med en enda åtgärd, indragna bidrag. Det behövs stöd som individanpassas. Man måste investera för vända utvecklingen, inte bara använda piskan.

I rapporten talas om tre övergångar där det finns plats för insatser för att människor ska komma i jobb: från arbetslöshet, från ohälsa och från skola.
Förslag som förs fram är omställningsavtal där pengar sätts av till rehabilitering och utbildning för människor på väg mot långtidssjukskrivning, ny chans för vuxnas yrkesutbildning och bättre yrkesförberedande utbildningar där arbetsgivarna tar på sig ansvaret för färdig-utbildningen.