Igår natt enade sig ledningen för CDU och SPD. Fram till 2013 ska de platser som fattas inom barnomsorgen vara inrättade.
Då ska också alla föräldrar som önskar förskoleplats vara garanterad en sådan enligt lag.

Äntligen, efter kvinnorna inom fackföreningar och andra har slagits för detta sedan 60 år tillbaka. Hur som helst. Vår generation av kvinnopolitiker får skörda frukterna.
Nu gäller det naturligtvis att se till att dessa beslut/löften också hålls. På vår kvinnokonferens inom Ver.di i slutet av veckan kommer jag att ta initiativ till att vi verkligen följer upp att regeringen följer de fattade besluten.
 
Ett omtvistat tema mellan partierna ­ CDU och SPD är Ver.dis krav på att en lagstadgad minimilön införs, en lön som inte får underskridas.
I över 20 andra europeiska länder finns det redan en sådan lagreglering.
I Tyskland behöver vi också en lagstadgad minimilön, därför bara 55 procent av alla löneöverenskommelser sker genom förhandlingar enligt kollektivavtal.
 
Strejken hos tyska Telekom fortsätter. Sedan fredag förra veckan strejkar 16 000 kolleger som tillhör Ver.di. Vi vill förhindra att tiotusentals anställda, som flyttas över till fristående servicebolag, inte får betalt enligt kollektivavtal.
Telekom planerar på det här sättet att låta 50 000 människor arbeta fyra timmar längre i veckan med en lönesänkning på nära tio procent.

Tja, ännu en lång dag för mig. Jag hoppas på i morgon. Då ska jag försöka punktligt ta helgledigt och handla inför torsdagens helgfirande och före det att kvinnokonferensen startar under veckoslutet.