Kongressen ska välja förbundsledning och fatta beslut om förslag i rapporter från förbundsstyrelsen och i motioner. Till årets kongress har 240 motioner lämnats in.

Kongress hålls vart tredje år. De år det inte är kongress hålls istället förbundsmöte. Skillnaden mellan de två är att kongressen väljer förbundsordförande, tre vice ordförande samt förbundsstyrelse.

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till kongressen. Endast avdelningarna har rätt att lämna in motioner till förbundsmöte.

De som fattar beslut vid kongress är förbundsstyrelsen och 188 ombud som väljs av Kommunals avdelningar. Medlemmar i Kommunal har rätt att föreslå ombud eller att själva bli valda.