Nu handlas vård och äldreomsorg upp för fullt runt om i hela landet, från Vellinge till Haparanda.
Organisationer som företräder kooperativ och småföretag känner sig överkörda. De har svårt att överleva när de ska tävla med de stora vård- och omsorgsföretagen.

Per-Olof Jönsson, Medicoop
Per-Olof Jönsson, Medicoop

Kommuner och landsting hävdar att de är skyldiga att handla upp vård och omsorg, enligt EU och LOU, lagen om offentlig upphandling, om de ska ha in fler aktörer i sin verksamhet.
Men på ett seminarium om ”upphandling – hinder eller medel för mångfald” sade Per-Olof Jönsson att detta är en myt:
– Det är kommunen eller landstinget – den upphandlade enheten som bestämmer om lagen om offentlig upphandling ska tillämpas, sade han och ansåg att det handlas upp för mycket i Sverige, mer än vad både lagen och EU förutsatt.
Enligt honom kan kommuner och landsting använda andra former av samarbetsavtal utan att upphandla.
– Politikerna gömmer sig bakom LOU för att pressa sina kostnader.  

Per-Olof Jönsson företräder Medicoop, ett nätverk för samverkan inom hälsa, vård och omsorg. Han gav Konkurrensverket en rejäl känga.
– Konkurrensverket blundar för att upphandlingarna leder till att ett ytterst litet antal stora utlandsägda vårdföretag får en så dominerande ställning.
Kristian Viidas från Konkurrensverket höll inte med honom.
– Jag vågar påstå att enligt EU-direktivet behöver man inte upphandla, men enligt LOU måste man göra det sade han och tillade att Konkurrensverket ser  nu över tillämpningen av LOU och de hinder den förorsakar. En rapport kommer den första juli.

På seminariet framkom att Sverige tillsammans med Finland är mest nitiskt att följa vad EU föreskriver.
– Sverige är mer EU-troget än EU självt, tyckte Per-Olof Jönsson.
Clas Rhenberg från Karolinska Institutet sade att Sverige ligger över genomsnittet inom EU när det gäller att handla upp verksamhet inom den offentliga sektorn. Sverige och Storbritannien har mer upphandling inom sjukvården än i Tyskland och Spanien.

Fotnot:
Seminariet anordnades av Delegationen för mångfald inom vård och omsorg, Arbetsgivaralliansen, Coompanion, Famna, Kooperativa Institutet, Praktikertjänst och Vårdföretagarna.