– Kommunal får allt fler privatanställda, vi måste bli duktigare på att organisera dem och bli synligare på privata företag, det gäller både små privata vårdföretag och inom lantbruket, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.
– Tanken är att ombuden ska fungera som fackliga företrädare och ta sig an förhandlingsfrågor.

Ombuden ska utses
av avdelningens styrelse för en mandatperiod på tre år, enligt stadgekommitténs förslag till kongressen.