I mansdominerade yrken är heltid norm, i kvinnodominerade yrken är det ständigt problem med deltidsanställningar.
En kvinna som arbetar deltid inom LO:s avtalsområde riskerar att bli beroende av socialbidrag som pensionär. Ett rättvist och jämställt samhälle kräver att alla har samma rätt till försörjning. Det slås fast i motionen.

LO har drivit rätten till heltid, men lagstiftarna har inte agerat. Därför tycker nu LO att det är dags att öka det opinionsbildande arbetet.