SVAR: A-kassan får inte betala ersättning för dagar när du är sjuk. Den som är helt eller delvis arbetslös ska anmäla sjukdom till försäkringskassan, som då ersätter även de första två veckorna